Zrób wiosenne porz?dki na swoim Facebooku!

Facebook mo?e by? naprawd? ?wietnym ?ród?em informacji i warto?ciowej wiedzy. Jednak jak do nich dotrze? poprzez g?szcz komunikatów i powiadomień…? Wystarczy nieco uporz?dkowa? swoje konto! Nowi znajomi, kolejne polubienia stron… W rezultacie na naszej tablicy pojawia si? ilo?? postów, która staje si? niemo?liwa do ogarni?cia. Wa?ne informacje gin? w lawinie zdj?? znajomych, ich dzieci, jedzenia i zameldowań z ka?dego mo?liwego miejsca na ?wiecie. Co sprawia, ?e widzimy […]

Przegl?d reklam: Dzień Kobiet

Kobieta w reklamie. Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie zwi?zane z tym has?em? Pior?ca, prasuj?ca, gotuj?ca pani domu z gromadk? dzieci zawieszonych u szyi, która zrobi wszystko dla swojego m??a? Je?li tak, powiedz stop stereotypom i koniecznie przeczytaj nasz artyku?.? Nie da si? ukry?, ?e kobiety przez d?ugie lata by?y w reklamach traktowane mocno… niesprawiedliwie. Idealna matka, perfekcyjna ?ona, wredna te?ciowa, pani domu b?d? s?aba […]

Przydatne narz?dzia: #1 Kalendarz marketingowy

Pocz?tek roku to dla ka?dego dzia?u marketingu naprawd? intensywny okres. Okre?lanie planów, celów, nowych strategii… Szukanie narz?dzi, które sprawi?, ?e dzia?ania b?d? jeszcze skuteczniejsze. Dzi? chcemy Wam opowiedzie? o narz?dziu, które wygl?da niepozornie, a ma naprawd? du?e znaczenie. Podpowiemy Wam dzisiaj, jak przygotowa? najbardziej efektywny kalendarz marketingowy! Rok obfituje w naprawd? wiele wydarzeń, o których ka?da firma powinna pami?ta?. Nie chodzi […]

5 powodów, dla których Twoja firma potrzebuje Outsourcingu Marketingu

Kto? kiedy? powiedzia?, ?e “Prowadzenie firmy bez marketingu jest jak puszczanie oka do dziewczyny w ciemnym pokoju. Nikt oprócz nas nie wie co robimy”. Marketing to integralna cz??? ka?dej firmy. Jak zrobi? go dobrze? Najlepiej zaufa? wiedzy fachowców! Skończy?a si? era super marketera, który potrafi? wszystko. Dzi? na marketing sk?ada si? wspó?praca wielu specjalistów z ró?nych dziedzin. Specjalista od SEO, social mediów, e-mail […]

Marketing w social media: po co Ci strategia na Facebooka?

Aby za?o?y? konto firmowe na Facebooku nie trzeba by? socjal ninj?. Wystarczy dost?p do internetu, kilka klikni?? i gotowe. Zaproszenie znajomych do?polubienia, potem post raz?na jaki? czas i sprawa za?atwiona. Ale.. Czy rzeczywi?cie to w?a?nie tak powinno to wygl?da?? Niestety, ?bardzo du?o firmowych stron na facebooku wygl?da w podobny sposób. Nieregularnie publikowane posty, przypadkowe zdj?cia. Popularnym trendem s? równie? fanpage-widmo, czyli mówi?c kolokwialnie: […]

Strona 1 z 712345...Ostatnia »