Marketing z inicjatyw?

Wykorzystaj swoj? szans?


Nasze kompetencje


LinkedIN

Pozyskiwanie leadów sprzeda?owych z wykorzystaniem platformy LinkedIn

 • Budowanie sieci networkingowej
 • Generowanie leadów sprzeda?owych
 • Budowa wizerunku eksperta

Social Media

Budowanie marki z wykorzystaniem kana?ów social media

 • Budowanie wizerunku
 • Zwi?kszanie ilo?ci fanów marki
 • Kampanie reklamowe
 • Realna sprzeda?

SEO

Zwi?kszanie widoczno?ci w Google

 • Pe?na optymalizacja strony www
 • Pozycjonowanie szerokie
 • Zwi?kszenie ruchu na stronie www
 • Nieograniczona ilo?? s?ów kluczowych

Google Ads

Zwi?ksz szans? na pozyskanie Klienta dzi?ki reklamie p?atnej Google

 • Du?a ilo?? formatów reklamowych
 • Kampanie displayowe
 • Kampanie produktowe dla sklepów
 • Szybkie efekty

marketing z inicjatyw?

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Skontaktuj si? z nami

Ka?dy klient jest dla nas wyj?tkowy

dlatego do wszystkich?projektów podchodzimy indywidualnie,

staraj?c si? w pe?ni zrozumie? potrzeby i oczekiwania naszych klientów.